Avís Legal

INFORMACIÓLEGAL LSSIYCE

 


D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSIYCE),
INFORSENIA S.L amb CIF B43451780 i domicili social al Carrer Tarragona, 20 – 43560 La Sénia (Tarragona) icorreu electrònic info@inforsenia.com, manifesta que són de la seva propietat:

– el domini www.isgest.com

INFORSENIA S.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui en les seves pàgines web o presència en línia en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, INFORSENIA S.L no assumeix cap responsabilitat per
la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de (Nom de l’entitat) elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de INFORSENIA S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de INFORSENIA S.L o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’INFORSENIA S.L.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en el present avís legal.