Facturació i comptabilitat

Gestió de la facturació

En la gestió de facturació Isgest Muebles ens permetrà generar factures de les bestretes, factures finals de client, rectificatives i factures anul·latives, tant de forma puntual com de forma automatitzada.

Complim estrictament la llei antifrau i el nostre ERP està homologat per TicketBai.

El nostre software pot enllaçar-se o connectar-se a comptabilitats, de manera que tot el que es realitza en gestió queda comptabilitzat automàticament.

Vull més informació.

Gestió de facturació

Gestió de la facturació, comptabilitat, ingressos, costos, caixa, etc.

En la gestió de facturació podem generar facturació manual o massiva de forma totalment automatitzada. Podrem emetre factures de bestretes, finals, rectificatives i anul·latives.

Després de generar les factures podem remetre-les immediatament per email als destinataris i/o imprimir-les. Les factures digitals s’arxiven en carpetes automàticament.

Els nostres sistemes de facturació compleixen estrictament la legalitat actual, complint la llei antifrau, la llei Crea i creix i la normativa espanyola de facturació vigent.

El nostre software està també homologat oficialment per TicketBai, i garanteix el compliment del nou règim de facturació a nivell estatal.

Els nostres sistemes de facturació compleixen estrictament la legalitat actual, complint la llei antifrau, la llei Crea i creix i la normativa espanyola de facturació vigent.

El nostre software està també homologat oficialment per TicketBai, i garanteix el compliment del nou règim de facturació a nivell estatal.

Disposem, a més d’enllaços pràctics comptables, amb software de tercers com Sage 50, Sage 200, Contaplus, Contasol, Visionwin, A3Con i més desenvolupadors nacionals.

La comptabilitat 100% integrada es realitza a través dels nostres connectors Sage, homologats oficialment, que permeten la comptabilització automàtica de tots els moviments d’Isgest Muebles en les comptabilitats de Sage 50 i Sage 200.

L’objectiu de les funcions de facturació és facilitar al màxim aquestes funcions als nostres clients. La generació automàtica de factures i la comptabilitat 100% integrada estalvia una barbaritat de temps als comerços de mobles en aquests processos.
Coneix la resta de característiques