Gestió e-commerce TPV

Gestió de TPV

La gestió de e-commerce que integrem a través del nostre connector permet integrar la gestió de la botiga virtual amb Isgest Mobles.

La gestió d’E-commerce permet la descàrrega de la fitxa del client, les comandes juntament amb els seus articles corresponents, la gestió de comandes i/o estocs associats, la integració dels pagaments generats en la web i la gestió de les entregues.

La funció TPV ens permet la realització de vendes al comptat de forma ràpida i eficient.

Vull més informació

Gestió
de TPV

Gestió de botigues virtuals, enllaços, descàrregues, tramitacions…

En la gestió d’ E-commerce connectem la botiga online amb el nostre software per a la gestió de comandes realitzades a través de la botiga virtual.

Descarreguem la informació del client, comanda, articles i cobraments associats.

En la gestió d’E-commerce gestionem les comandes i/o estocs venuts a través de la botiga virtual.

Generació i control de les comandes associats a la venda, control de reserves d’estocs, control d’entregues, anotacions i observacions, gestor d’entregues, etc.

En la gestió d’E-commerce gestionem les comandes i/o estocs venuts a través de la botiga virtual.

Generació i control de les comandes associats a la venda, control de reserves d’estocs, control d’entregues, anotacions i observacions, gestor d’entregues, etc.

El nostre software de gestió per a botigues de mobles incorpora un pràctic TPV per a la venda directa d’aquells elements que els clients adquireixen directament en els establiments dels nostres clients.

A la imatge podem veure un ticket per la compra d’un coixí.

La gestió d’E-commerce ens permet connectar la botiga virtual amb el nostre ERP i realitzar totes les gestions de BackOffice relacionades amb cada comanda del client online.

Exemple: Es realitza la venda d’un matalàs de matrimoni del fabricant Pikolin a través de l’E-commerce, Isgest descarrega la informació del client, descarrega la venda o comanda del client juntament amb el pagament associat i ens permet gestionar la comanda del fabricant, en aquest cas enviant directament a Pikolin una comanda per a entregar a tercers.

Desenvolupem solucions connectades a mida segons les necessitats específiques de cada client.

Coneix la resta de característiques